การรับประกันครอบคลุมอะไรบ้าง

 
รับประกันมอเตอร์ตลอดระยะเวลาการใช้งาน
 
หากชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งของพัดลมเพดานของคุณเสียระหว่างที่คุณเป็นเจ้าของพัดลมอันเนื่องมาจากข้อบกพร่องในตัววัสดุหรือข้อผิดพลาดจากการผลิต ซึ่งถูกกำหนดโดย Hunter เท่านั้น  Hunter จะจัดหาพัดลมเพดานมาทดเเทนให้คุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การรับประกันเเบบจำกัดดังกล่าวข้างต้นมีผลเฉพาะกับตัวมอเตอร์เท่านั้นและไม่มีผลกับระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งสัญญาณของรีโมท การรับสัญญาณของรีโมท เเละตัวเก็บประจุซึ่งใช้ร่วมกับมอเตอร์ รายการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะรวมอยู่ในการรับประกันแบบจำกัด 6 เดือนดังนี้
 
การรับประกันในส่วนอื่นๆ - ระยะการรับประกันครอบคลุม 6 เดือน
 
ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นตลอดการรับประกันนี้ หากชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งของพัดลมเพดาน Hunter ของคุณเสียในเวลาใดเวลาหนึ่งภายใน6เดือนนับจากวันที่ซื้ออันเนื่องมาจากข้อบกพร่องในตัววัสดุหรือข้อผิดพลาดจากการผลิต ซึ่งถูกกำหนดโดยHunterเท่านั้น  Hunter จะจัดหาพัดลมเพดานมาทดเเทนให้คุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
*หากไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนทดแทนสำหรับพัดลมเพดานของคุณได้ภายใน 45 วัน เราจะจัดหาผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนทดแทนที่เทียบเท่าหรือดีกว่าให้ได้ตามดุลยพินิจของ Hunter แต่เพียงผู้เดียว
 
 
                                                                                          การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมอะไรบ้าง

 
ค่าแรง - การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน (รวมถึงค่าธรรมเนียมของช่างไฟฟ้า) ที่จำเป็นในการติดตั้ง ถอด หรือเปลี่ยนพัดลมหรือชิ้นส่วนพัดลม
 
 
การรับประกันไม่ครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้ -แบตเตอรี่ของรีโมท พัดลมเพดานที่เป็นเจ้าของโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ซื้อดั้งเดิม พัดลมเพดานที่ยังไม่ได้ทำหลักฐานการซื้อ พัดลมเพดานที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต การชำรุดที่เกิดขึ้นปกติตามระยะเวลาการใช้งาน ตำหนิเกี่ยวกับความสวยงามเล็กน้อย พัดลมเพดานที่ถูถตกแต่งใหม่ และพัดลมเพดานที่เสียหายเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้: การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม, การใช้ผิดวิธี, การใช้ในทางที่ผิด, การดูแลที่ไม่เหมาะสม, การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของ Hunter, ความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากเจ้าของพัดลมเพดานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง, การดัดแปลงพัดลมเพดาน, การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง, การจ่ายแรงดันไฟฟ้าหรือไฟกระชากที่ไม่เหมาะสม, การใช้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่เหมาะสม ความล้มเหลวในการบำรุงรักษาพัดลมเพดาน หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (เช่น น้ำท่วม)
 
 
 
การรับประกันมีผลครอบคลุมสำหรับผู้ซื้อแรกแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือซึ่งเกิดขึ้นโดยบังเอิญ เนื่องจากความเสียหายของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการละเมิดการรับประกัน การละเมิดสัญญา หรืออื่นๆ
 
 
เงื่อนไขในการรับประกันเป็นไปตามระยะเวลารับประกันที่กำหนดไว้เบื้องต้น
 
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้