บริการติดตั้ง 

Hunter Fan Thailand บริการติดตั้งพัดลมเพดานสำหรับลูกค้าของ Hunter Fan Thailand ปัจจุบันมีบริการติดตั้งโดยจะครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ชลบุรี ระยอง สำหรับจังหวัดอื่นๆสามารถติดต่อบริษัทได้เพื่อขอรายละเอียดและคำแนะนำในการติดตั้งที่เบอร์ 02-693-1063

บริการติดตั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

บริการติดตั้งในเขตชลบุรี - ระยอง


***จังหวัดอื่นๆ ดำเนินการเสนอราคาติดตั้งเป็นรายกรณี ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-693-1063 / @hunterfanthailand

Installation Services in Bangkok and Surrounding Areas

Installation Services in Chonburi - Rayong

***Other provinces provide installation price quotations on a case-by-case basis. Please contact our staff at 02-693-1063 / @hunterfanthailand                                    

การติดตั้งพัดลมเพดาน


 
การติดตั้งพัดลมเพดานนั้นไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ทาง Hunter Fan Thailand ได้สรุปข้อแนะนำมาไว้เบื้องต้นดังนี้

 

A. ประเภทของฝ้า - สามารถติดตั้งพัดลมได้หรือไม่                                                    

      

 1.    ฝ้าเรียบ  หรือ ฝ้าเรียบที่เล่นระดับ

   กรณียังไม่ได้ปิดฝ้า สามารถติดตั้งแจ้งผู้รับเหมาหรือช่างฝ้าว่าต้องการติดตั้งพัดลมเพดานเพื่อให้ช่างติดตั้งขาเหล็กไว้ใต้ฝ้า ปิดฝ้าแล้ว เดินสายไฟทิ้งไว้ตรวจุดติดตั้งรอได้เลย เมื่อได้รับพัดลมเพดานแล้วจะสามารถยึดฐานพัดลมเพดานกับตำแหน่งที่กำหนดไว้ได้ แต่ติดตั้งสายไฟเข้ากับระบบไฟของตัวพัดลมเพดาน ติดตั้งพัดลมเพดานที่ประกอบเสร็จ ก็เป็นอันเสร็จงาน

*หมายเหตุ - รูปภาพประกอบเป็นเพียงตัวอย่างการกำหนดจุดติดตั้งพัดลมเพดาน

 

 

กรณีที่ปิดฝ้าไปแล้ว ช่างจะทำการเจาะฝ้าบริเวณที่ติดตั้ง ขนาดเล็กกว่าฐานพัดลมเพดานเล็กน้อย (วงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 นิ้ว หรือ 18 ซม.) หากยังไม่ได้มีสายไฟเดินมายังจุดติดตั้ง ช่างจะทำงานการเดินสายไฟมาก่อน แล้วจึงทำโครงยึดพัดลมเพดานไว้ใต้ฝ้า

 การทำโครงยึดพัดลมเพดานคือ ช่างจะใช้เหล็กฉากไปพาดไว้กับโครงฝ้า (เหล็กฉากควรหนา > 2 mm) แล้วใช้สกรูเกลียวปล่อยขนาดยาวยึดเหล็กฉากไว้กับพื้นปูนด้านบน หรือ ยึดกับโครงหลังคาสำหรับการติดตั้งชั้นบน เนื่องจากพัดลมเพดานมีน้ำหนักไม่เกิน 12 กิโลกรัม สามารถใช้เหล็กฉากยพาดยึดกับโครงฝ้าเรียบได้ 

    

 

2.    ฝ้าไม้ระแนง

    กรณียังไม่ได้ปิดฝ้า คล้ายกับการติดตั้งบนฝ้าเรียบ สามารถติดตั้งแจ้งผู้รับเหมาหรือช่างฝ้าว่าต้องการติดตั้งพัดลมเพดานเพื่อให้ช่างติดตั้งขาเหล็กไว้ใต้ฝ้า ปิดฝ้าแล้ว เดินสายไฟทิ้งไว้ตรวจุดติดตั้งรอได้เลย เมื่อได้รับพัดลมเพดานแล้วจะสามารถยึดฐานพัดลมเพดานกับตำแหน่งที่กำหนดไว้ได้ แต่ติดตั้งสายไฟเข้ากับระบบไฟของตัวพัดลมเพดาน ติดตั้งพัดลมเพดานที่ประกอบเสร็จ ก็เป็นอันเสร็จงาน

   กรณีที่ปิดฝ้าไปแล้ว ช่างจะทำถอดไม่ระแนงแผ่นนั้นออกมา หากยังไม่ได้มีสายไฟเดินมายังจุดติดตั้ง ช่างจะทำงานการเดินสายไฟมาก่อน แล้วจึงทำโครงยึดพัดลมเพดานไว้ใต้ฝ้า การทำโครงยึดพัดลมเพดานคือ ช่างจะใช้เหล็กฉากไปพาดไว้กับโครงฝ้า แล้วใช้สกรูเกลียวปล่อยขนาดยาวยึดเหล็กฉากไว้กับพื้นปูนด้านบน หรือ ยึดกับโครงหลังคาสำหรับการติดตั้งชั้นบน จากนั้นจะปิดไม้ระแนง ยึดฐานพัดลมเพดาน ต่อระบบไฟเข้ากับตัวพัดลมเพดานก็เป็นอันเสร็จงาน


 3.    ฝ้า ทีบาร์

    กรณียังไม่ได้ปิดฝ้า คล้ายกับการติดตั้งบนฝ้าเรียบ สามารถติดตั้งแจ้งผู้รับเหมาหรือช่างฝ้าว่าต้องการติดตั้งพัดลมเพดานเพื่อให้ช่างติดตั้งขาเหล็กไว้ใต้ฝ้า ปิดฝ้าแล้ว เดินสายไฟทิ้งไว้ตรวจุดติดตั้งรอได้เลย เมื่อได้รับพัดลมเพดานแล้วจะสามารถยึดฐานพัดลมเพดานกับตำแหน่งที่กำหนดไว้ได้ แต่ติดตั้งสายไฟเข้ากับระบบไฟของตัวพัดลมเพดาน ติดตั้งพัดลมเพดานที่ประกอบเสร็จ ก็เป็นอันเสร็จงาน

    กรณีที่ปิดฝ้าไปแล้ว ช่างจะทำถอดฝ้าแผ่นนั้นออกมา หากยังไม่ได้มีสายไฟเดินมายังจุดติดตั้ง ช่างจะทำงานการเดินสายไฟมาก่อน แล้วจึงทำโครงยึดพัดลมเพดานไว้ใต้ฝ้า สำหรับฝ้าทีบาร์ โครงฝ้าจะไม่แข็งแรงเท่าฝ้าแผ่นรีบ ช่างติดตั้งโครงเหล็กเพื่อยึดพัดลมกับพื้นด้านบน หรือโครงหลังคาด้านบน จากนั้นจะปิดแผ่นฝ้า ยึดฐานพัดลมเพดานตรงตำแหน่งที่ทำโครงไว้ ต่อระบบไฟเข้ากับตัวพัดลมเพดานก็เป็นอันเสร็จงาน

    

4. เพดานปูน

  • ทำการเจาะเพดานปูนเพื่อเตรียมยึดพุกเหล็กเข้ากับเพดาน
  • ยึดพุกเหล็กเข้ากับเพดานปูน
  • แขวนพัดลมเพดานเข้ากับพุกเหล็ก
  • ขันน็อตพัดลมเพดานให้เรียบร้อยและมั่นคง
  • เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนในการติดตั้งพัดลมเพดานบนเพดานปูน

 5.  ติดตั้งบนคานไม้ หรือ คานเหล็ก

เมื่อเดินสายไฟมายังบริเวณที่ต้องการติดตั้งแล้ว สามารถติดตั้งพัดลมเพดานบนคานไม้หรือคานเหล็กได้เลย โดยยึดสามารถยึดฐานพัดลมเพดานกับคาน จากนัน้ต่อระบบไฟเข้ากับตัวพัดลมเพดานก็เป็นอันเสร็จงาน

 

6.  การติดตั้งสำหรับเพดานเอียง

การติดตั้งสำหรับเพดานเอียง หากเพดานเอียงไม่เกิน 34 องศาสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องทำเหล็ก Support เพิ่มเติมเนื่องจากตัวฐานพัดลมหรือ Canopy สามารถเอียงได้สูงสุด 34 องศา แต่หากต้องการติดตั้งเพดานเอียงมากกว่า 34 องศา จำเป็นต้องมีการทำเหล็ก support ตามภาพข้างต้น

B.    การเดินสายไฟสำหรับพัดลมเพดาน
 
การเดินสายไฟสำหรับพัดลมเพดานไฟนั้นเป็นสายไฟเหมือนกับการเดินสายไฟสำหรับปลั๊กไฟ หรือ ไฟส่องสว่างทั่วไป อย่างไรก็ตาม Hunter fan Thailand แนะนำการเดินสายไฟผ่านสวิซไฟก่อนแล้วจึงต่อมาเข้ายังตัวพัดลมเพดาน ทั้งนี้เนื่องจากความสะดวกในการตั้งค่าจับคู่รีโมท ในกรณีที่ใช้งานพร้อมกันหลายตัว รีโมทอาจจะเกิดข้อผิดพลาดไปจับคู่กับตัวรับสัญญาณตัวอื่น เราสามารถตั้งค่าใหม่เองได้  คลิ๊กเพื่อดูวิธีการจับคู่รีโมทกับตัวรับสัญญาณ

นอกจากนี้หากเราไม่ได้ใช้งานพัดลมเพดานทุกวันสำหรับบ้านพักตากอากาศหรือคอนโดที่เราไม่ได้พักอาศัยอยู่ทุกวัน การปิดสวิซตัดกระแสไฟเข้าไปยังพัดลมเพดานจะช่วยประหยัดไฟอีกด้วย

 
สำหรับระบบสายไฟในตัวพัดลมเพดาน Hunter Fan นั้นถูกออกแบบมาให้ง่ายและสะดวกต่อการติดตั้ง ชุดสายไฟจะเป็นระบบ plug in ผู้ติดตั้งสามารถเสียบระบบสายไฟได้ตามสีตรงหัวปลั๊กที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวก ไม่ต้องมีการตัดต่อ หรือ พันสายเอง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้